ประวัติ


บริษัท อุ่นใจโปรเจค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมี นายณัทนุชล สุวรรณชัย นายสรวิศ เอี้ยงเอี่ยม นายวราวุฒิ พุฒโต และนายสราวุฒิ รอดภัย เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ปัจจุบัน บริหารงานโดย นายณัทนุชล สุวรรณชัย นายสราวุฒิ รอดภัย และ นายพรเทพ ศรีแสงฉาย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ครอบครองรถจำนวนมากที่ไม่ทราบถึงวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเป็นเหตุให้ ผู้ใช้รถจำนวนหนึ่งต้องเสียค่าปรับจากการ ชำระภาษีรถประจำปีล่าช้า ดังนั้น บริษัท อุ่นใจโปรเจค จำกัด จึงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บข้อมูลวันจดทะเบียนรถ เพื่อแจ้งเตือนวันชำระภาษีรถประจำปี และให้บริการช่วยชำระภาษีรถประจำปี รวมถึง ประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านระบบบาร์โค้ดออนไลน์ทั่วประเทศ ทั้งนี้บริษัท อุ่นใจโปรเจค จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้อุ่นใจเมื่อได้รับบริการจากเรา