โปรโมชั่น

ลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศกับ อุ่นใจโปรเจค

1. ผู้ที่ใช้บริการช่วยชำระฯ ผ่านระบบของบริษัท จะได้รับสิทธิ์ลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี หนึ่งทะเบียนรถต่อหนึ่งสิทธิ์

2. สมาชิกประเภท Network ที่บันทึกข้อมูลรถเข้าสู่ระบบ และผู้ครอบครองรถนั้นได้ใช้บริการช่วยชำระฯ ผ่านระบบของบริษัท จะได้รับสิทธิ์ลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี หนึ่งทะเบียนรถต่อหนึ่งสิทธิ์