บริการของเรา

  • 1. ให้บริการจัดเก็บข้อมูลวันจดทะเบียนรถ
  • 2. ให้บริการแจ้งเตือนวันชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบ SMS และระบบจดหมาย
  • 3. ให้บริการช่วยชำระภาษีรถประจำปี และประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านระบบบาร์โค้ดออนไลน์ทั่วประเทศ
  • 4. ให้บริการรับบันทึกข้อมูลวันจดทะเบียนรถจากสมาชิก และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก ที่บันทึกข้อมูล ตามเงื่อนไขของบริษัท
  • 5. ให้บริการคำนวณค่า ภาษีรถประจำปี และ คำนวณเบี้ย ประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านเว็บไซต์